Minőségbiztosítás

Minőség- és élelmiszerbiztonság

 

A HAGE Zrt. a hazai vevői és export igényeknek megfelelően 2000. évben megkezdte az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszerének kiépítését a vágósertés előállításának folyamatában. Ezzel egy időben elkészítette és megírta a vágósertés termelés GAP (jó termelési gyakorlat) kézikönyvét, valamint kialakította nyomon követési rendszerét. A minőség irányítási rendszer 2002-ben került tanúsításra az SGS által. A NAGISZ-HAGE cégcsoport vezetése 2005-ben úgy döntött, hogy a minőségirányítási rendszerét egységesíti, a felkészítést, a tanúsítást és a rendszerkarbantartást egyaránt. Ennek megfelelően 2005. júniusától a HAGE Zrt. Minőségirányítási csoportja vette át a NAGISZ Zrt. sertés, tyúk, pulyka ágazatának rendszerkarbantartását. 2006. februárjában már az egységesített – mindhárom állatfajra vonatkoztatott – ISO 9001 minőségirányítási rendszer lett tanúsíttatva az „Első Magyar Tanúsító Kft.” szervezete által. A teljes terület tanúsításra való felkészítését a NATURLAND 2003. Környezetvédelmi Kft. végezte és végzi azóta is folyamatosan.

Az eddigi minőségirányítási rendszert a cégcsoport területén 2007. évben felváltotta a piaci igényeknek még jobban megfelelni képes, új MSZ EN ISO 22000:2005 Élelmiszer-biztonsági Irányítási Rendszer, melyet az INTERCERT Kft. tanúsított és felügyel jelenleg is. Ennek értelmében a vágósertés előállításunk minden fázisában nyomon követett és EU-konform. E rendszer kiépítését fontosnak tartjuk az élelmiszerlánc minden olyan résztvevője számára, akik hatékony élelmiszer-biztonság irányítási rendszert kívánnak kialakítani és működtetni az élelmiszerlánc közvetett résztvevőjeként. Az élelmiszerláncban résztvevők felé jogos elvárás a fogyasztók részéről biztonságos élelmiszer ellátás és forgalomba hozatal.

Az EU-s országok előírásainak megfelelően hazánk is kötelezően előírta az élelmiszer-biztonság biztosítására a Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969. számú előírásának a Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozású Pontok (HACCP) rendszerének alkalmazását, melyet a mi telepeink rendszeresen, nyomon követhetően működtetnek a számítógépes és bizonylatos rendszeren keresztül. A cégcsoport nemcsak az állattenyésztő ágazatára terjesztette ki az élelmiszerbiztonsági rendszerének tanúsítását, hanem az egész vertikumra (leányvállalataira), vagyis a NAGISZ Zrt. Takarmánykeverő üzemére, a Terményfeltáró Kft.-re és a Gyulai Húskombinát Zrt.-re is. Eltökélt, folyamatos rendszerfejlesztésünket ebben a gabona-hús vertikumot felölelő körben valósítjuk meg, a nyomon követett jó minőséget a szántóföldtől a fogyasztó asztaláig biztosítva. Jelenleg a NAGISZ-HAGE Cégcsoport 11 sertéstelepén 10.500-11.000 db kocával folyik a tenyészsüldő és vágósertés előállítás. A tenyészsüldő előállító telepeken évente mintegy 6-8 ezer tenyészsüldő, míg az árutermelő telepeken közel 200 ezer hízósertés értékesítésére kerül sor az Alföldi Sertés Értékesítő és Beszerző Szövetkezet közreműködésével. A telepeink szaporító anyaggal történő ellátását a HAGE Zrt. központi kantelepéről oldjuk meg, kiváló tenyésztési és genetikai háttérrel rendelkező TOPIGS tenyészkanoktól. Ezzel a nagyságrenddel az ország egyik legnagyobb nyomon követett, jó minőségű vágósertés előállítójává váltunk. A NAGISZ-HAGE csoport Élelmiszerbiztonsági politikája Cégcsoportunk küldetése az élelmiszerlánc szereplőjeként - egy jóval nagyobb integráción belül, amely a termőföldtől a fogyasztó asztaláig tart – vágósertés, húshibrid napos csibe, napos pipe, előnevelt-, valamint vágóbaromfi előállítása, forgalmazása. A cégcsoport vezetése megfogalmazta élelmiszerbiztonsági célkitűzéseit, amelyek az érdekelt felek teljes megelégedettségét célozzák meg, gondoskodott továbbá azon szervezeti, és szabályozási struktúra kialakításáról, amely lehetővé teszi a célok folyamatos aktualizálását. Mindezek érdekében: - A vevői igényeknek magas szinten megfelelni képes, nyomon követett, élelmiszerbiztonságilag garantált vágósetés előállítást, pulyka- és tyúkszaporítást, végtermék-előállítást és –értékesítést valósít meg. - Folyamatosan fejleszti termelési technológiáját és dolgozói szakmai felkészültségét. A fentiek eléréséhez hatékony kapcsolattartási módszert kívánunk kialakítani az élelmiszerlánc mindazon szereplőjével, akik befolyással lehetnek végtermékeink minőségére és biztonságára.

A NAGISZ-HAGE csoport vezetősége kinyilvánítja elkötelezettségét a Társaság tevékenységére vonatkozó jogszabályi, élelmiszerbiztonsági és egyéb követelmények teljesítésére, a kiépített élelmiszerbiztonság irányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztésére, valamint az ezekhez szükséges erőforrások, és a megfelelő munkakörnyezet biztosítására. Céljaink elérésében a társaság minden dolgozója köteles aktívan részt venni, ezért kiemelten fontos feladatnak tekintjük a munkavállalók élelmiszerbiztonságra koncentráló szemléletének kialakítását, és annak állandó javítását.