Történet

A HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. jogelődjét, a Hajdúsági Agráripari Egyesülést 1976-ban a Nádudvari Vörös Csillag Mg. Tsz. vezetésével Hajdú-Bihar megye hajdúsági tájkörzetében működő mezőgazdasági termelőszövetkezetek és állami gazdaságok egy csoportja hozta létre a mezőgazdasági- és feldolgozóipari termelés összehangolt fejlesztése céljából.

Az Egyesülés az alapítói szándékoknak megfelelően fejlesztések sorát valósította meg a taggazdaságaiban, azokkal együttműködve. A növénytermesztésben mintegy 40.000 ha komplex meliorációját szervezte, hangolta össze; Nádudvaron létrehozta az agrokémiai centrumot, amely a szuszpenziós műtrágyázás lehetőségét teremtette meg ebben a tájkörzetben. A sertés-, a baromfi- és a juh ágazatban új, korszerű telepeket épített és üzemeltetett a taggazdaságokkal együtt. Az állattenyésztés kiszolgálásához takarmányipari bázist is teremtett, új kapacitásként megvalósította Nádudvar és Kaba között lizingyári beruházását.

Az Egyesülés 1988-ban eredeti nevét megtartva részvénytársasággá alakult. A rendszerváltást követő átalakulási időszakban korábbi fejlesztéseiből származó eszközeinek, objektumainak nagy részét eladta, az ebből keletkezett pénzt a mezőgazdaság és élelmiszeripar területén forgatta, befektette.

Az időközben a NAGISZ Rt. leányvállalataként működő HAGE Rt. saját tevékenységének központjába a sertéstenyésztést és a hízósertés előállítást állította az ehhez szükséges takarmány alapanyag kereskedelemmel és keverék takarmány előállítással. 1998-ra hét nagyüzemi sertéstelepen tartott 7.500 kocával, évi 150.000 db vágósertés kibocsátással jellemezhető volumenűre fejlesztette fő tevékenységét, és készült az EU-hoz való csatlakozás időszakára. Ennek jegyében a nyomonkövethetőség, a minőségbiztosítás, a biológiai alapok korszerűsítése, valamint a költséghatékonyság növelését szolgáló technológiai fejlesztések terén tett erőfeszítéseket, és ért el eredményeket. A 2004-es csatlakozás idején a cégcsoport vállalati, termelésszerkezeti struktúrája az 1998-2000. között kialakított koncepciót tükrözte.

A csatlakozás az állattenyésztést és az ehhez kapcsolódó élelmiszeripart rendkívül kedvezőtlenül érintette. A támogatások megszűnése, a kíméletlenebbé váló piaci verseny a HAGE Zrt.-t és hozzákapcsolódó vállalkozásait is nehéz helyzetbe hozta, annak ellenére, hogy a cég menedzsmentje ezekkel a tendenciákkal előre számolt. A talpon maradást a társaság tartalékai, és a még időben meghozott rendkívüli vezetői intézkedések tették lehetővé: a legrosszabb mutatókkal bíró telepeit a társaság értékesítette, és működésének középpontjába a termelés hatékonyságának további növelését és az önköltségek csökkentését helyezte, ezzel kívánva felvenni a kesztyűt a fejlett nyugat-európai konkurenciával szemben. E folyamat eredményeként telepeinken mára a világ egyik legnagyobb tenyésztő szervezetének legmeghatározóbb hazai partnereként világszínvonalú genetikával dolgozunk, tenyésztési eredményeink jóval a hazai átlag feletti, európai színvonalúak. A megnyíló EU-s és hazai pályázati forrásokat is igénybe véve évek óta telepeink folyamatos korszerűsítésén dolgozunk, így tudtuk 2012. novemberében Nádudvar határában beindítani a mintegy 2,2 Mrd forintnyi beruházással elkészült, minden mai igényt kielégítő Molnártagi sertésszaporító telepünket is. Nemzetközi kapcsolatainkat az exportértékesítés területén is igyekszünk kamatoztatni: 2012. évben az általunk is alapított Alföldi Sertés Értékesítő Szövetkezeten keresztül az évi kb. 135.000 db hízókibocsátásunk több mint  10%-át határainkon kívül sikerült értékesítenünk, ezzel is tompítva a hazai élelmiszeripar utóbbi években tapasztalt rohamos hanyatlásából eredő piaci bizonytalanságokat.

A HAGE Zrt. és cégcsoportja ma – tovább haladva a korábban megkezdett úton – az adott piaci és támogatási lehetőségeket kihasználva versenyképességének olyan szintre emelésén munkálkodik, mellyel hosszú távon hazánk és Európa meghatározó sertéstenyésztő- és hizlaló vállalatává válhat, ezzel is biztosítva az általa folytatott termelés jövedelmezőségét és jövedelembiztonságát.

Nádudvar, 2015. január 4.